Menu

Frivillig i Freja

Frivilligudvalg

Aalborg Freja er Vestbyens hold. Freja er sammenhold og Freja er fællesskab.

Det kan man mærke ved stemningen i klubhuset og omklædningsrummene. Derudover ses det, når klubben afvikler de mange events og arrangementer i løbet af året. Noget der kun kan lade sig gøre takket være det store frivillige arbejde, der bliver lagt i klubben. Man står sammen om klubben, og mottoet ”Jeg vil være Frejaner” kommer her fuldt ud til udtryk. Man er således en del af Aalborg Freja.

For at skabe de bedste rammer for frivilligheden i klubben, er der i efteråret 2021, blevet nedsat et Frivilligudvalg bestående af 7 personer.

Frivilligudvalget har til formål at have fokus på følgende arbejdsopgaver:

  • Finde frivillige i hele klubben til at varetage opgaver på tværs af alle events og arrangementer.
  • Etablere kontakten imellem de frivillig og klubbens forskellige udvalg.
  • Lave ensformige drejebøger så det er nemt at gå til en opgave i Freja.
  • Lave et årshjul over alle arrangementer i klubben hvor der er behov for at have frivillige.
  • Have fokus på at inddrage Vestbyen og dens mange unge mennesker i klubben.

Har du lyst til at bringe netop dine kompetencer i spil, er det muligt at skrive til frivillig@aalborgfreja.dk, og sammen kan vi finde ud af, hvad der kan lade sig gøre, så det giver mening for både dig og klubben.

Hvad enten det drejer sig om en enkelt gang, en time i måneden eller en time i ugen, så sætter klubben pris på alle former for hjælp!

Du er også velkommen til at følge med inde på Facebook gruppen ”Frivillig i Freja”

#jegvilværeFrejaner

Luk