Menu

"Den blå tråd" i ungdomsafdelingen.

Kap. 6 Den Blå Tråd i Ungdomsafdelingen

 

Målsætning for ungdomsfodbold

Afdelingens formål er at udvikle fodboldspillere, således at hver spiller udvikles på et niveau, hvor han/hun hele tiden føler en personlig udvikling. Dette gælder også på det sportslige område, men bestemt også menneskeligt og socialt. Vi vil arbejde med en ”trappemodel”, hvor vi på det menneskelige, sociale og sportslige plan hele tiden skal stræbe efter det næste trin.

Det forventer vi gøres ved ansættelse af dygtige og kvalificerede trænere med engagement for opgaven og aldersgruppen. Ligeledes forventer vi også, at den enkelte træner har øje og blik for mere end sit eget hold. De sportslige resultater må ikke gå forud for begreber som fair play og almindelig god opførsel på og uden for banen samt menneskelig udvikling.

Opgaver er også at gøre de unge mennesker motiveret for fodboldspillet og derigennem fremme deres fysiske, psykiske og sociale udvikling.

Vi forventer også, at trænere og ledere omkring en afdeling aktivt medvirker til fastholdelse af spillere gennem arrangementer, ture og lignende.

 

U12 – U13: Indlæringsperioden:

 

Lære at træne – træne for at træne

På dette udviklingstrin lærer spillerne at træne. At lære nyt er motiverende.

Der er to fokuspunkter i denne periode. Det første er, at børnene skal lære, hvad træning er, og hvordan man griber det an. Og det andet er, at der er fokus på, hvordan man skal begynde at opbygge sin fysik, så man kan træne endnu mere.

Der arbejdes videre med tekniske detaljer, hvor man begynder at stille krav til større fart, retning, præcision og bevægelse. Der lægges stor vægt på de forskellige sparkeformer.

På det taktiske område tages faste opstillinger op, og kendskabet til den enkelte plads opgave. Der arbejdes ud fra, at ”vi har bolden” (udnytte dribling, afslutte og skabe afleveringsmuligheder), og ”de har bolden” (1:1 og zoneopdækning).

Den fysiske træning skal foregå med bold.

 

Indhold

Teknik:

 • 1. berøring
 • Vendinger
 • Driblinger
 • Finter
 • Hovedstød
 • Sparkeformer (indersidespark, halvtliggende vristspark & yderside)

 

Taktik:

 • Kende positionens opgaver
 • Zoneopdækning
 • 1:1
 • Udvikle grundspil

Spilleren med bold:

 • Aflevering
 • Udnytte dribling
 • Lære at se op
 • Afslutte

Spilleren uden bold:

 • Skabe afleveringsmuligheder (modløb, udnytte frit område, bevæge sig ud af afleveringsskyggen)
 • Lære at se op

De har bolden:

 • Placér sig hensigtsmæssigt i forhold til bold, medspillere og modspillere
 • Forudse afleveringer/bryde afleveringer

 

Fysik:

 • Foregår med bold
 • Fast opvarmningsprogram i forbindelse med kampe
 • Løbeteknik (hurtige fødder)

 

Psykisk/socialt

 • har overskud af livskraft
 • hævdelsestrang
 • svært ved at koncentrere sig i længere tid ad gangen
 • ved at komme i puberteten
 • kan ikke tåle at blive drillet, men driller gerne andre
 • oplæg til kamp
 • at melde afbud til træning

 

Andet:

 • Regelindlæring ud fra spillet
 • Instruktion ved standardsituationer (igangsætning, frispark, målspark, hjørnespark, dommerkast, straffespark og indkast)

 

Konklusion:

 

Tilvænningen til de krav der stilles til U12/U13 spillere er vigtig. Som træner på alderstrinet skal man være tålmodig med øvelser og regler.

Der indøves nogle vaner omkring grundlæggende teknisk træning, taktiske muligheder ved forskellige formationer og individuelle taktiske muligheder.

Begyndende fysisk træning med bold samt regelændring.

Der tilstræbes på dette alderstrin, at det funktionelle træningsprincip påbegyndes, således at de nyoprykkede spillere har fået opfattelsen af, hvilke forventninger der stilles samt at fodboldspillet består af mange forskellige opgaver.

Dog er det vigtigste fokusområde den tekniske træning.

 

U14 – U15: Tilvænningsperioden:

 

Lære at træne – træne for at træne / konkurrencetræning

På dette udviklingstrin er spillerne ved at være bevidste om, hvad træning er, og hvad der skal til for at man kan træne mere. Efter denne periode bliver evne til at tackle kravene i kamp vigtige.

Målsætningen for perioden er, at spillerne skal have tillært sig de tekniske detaljer til bunds, så de i kampsituationer kan arbejde under stort pres.

Desuden skal der stræbes efter en bedre forståelse for taktiske principper både offensivt og defensivt, og den enkelte spiller skal trænes i at blive bevidst om sin egen såvel de andres roller i kampsituationer.

 

Indhold

Teknik:

 • Kvalitetsforbedring af fart, retning og præcision så spillerne kan arbejde under pres i kampsituationer:
 • 1. berøring
 • Vendinger
 • Driblinger
 • Finter
 • Sparkeformer (indersidespark, halvtliggende, lodret vristspark, indlæg og afslutninger)
 • Afleveringer over varierede afstande.

 

Taktik:

Forsvarsprincipper: (DE har bolden)

 • Der arbejdes videre med zoneforsvar
 • Samarbejde mellem målmand og forsvar – samarbejde mellem de 3 kæder
 • Pres – støtte – sikring
 • Dybde i forsvaret (opbakning)

 

Angrebsprincipper: (VI har bolden)

 • Videreudvikle grundspil
 • Bandespil
 • Bandespil på 3. mand
 • Støtteløb
 • Bevægelse uden bold: modløb, udnytte frit område, bevæge sig ud af afleveringsskyggen
 • Op-ned-op & op-ned-ud

 

Fysik:

 • Forekommer kun med bold gennem forskellige aerobe spil.
 • Koordinationstræning: spillere oplever fysiske forandringer i højden, hvorfor det er vigtigt, at koordinationsevnen opretholdes.

 

Mentalt/psykisk:

 • Kraftig højdevækst med efterfølgende vægtforøgelse.
 • Midlertidig forringelse af koordinationsevnen.
 • Det tekniske niveau falder som følge af ovenstående.

 

Andet:

 • Spillersamtaler: redskab til at opnå ovenstående. Sætte fokus på personlige målsætninger og sociale relationer
 • Spillermøder.
 • Anførerjobbet
 • Regelindlæring

 

Konklusion:

 

I denne periode vil der være markant forskel på det fysiske område blandt spillerne. Derfor arbejdes der videre med teknikken, så der i de efterfølgende afdelinger kan arbejdes mere målrettet med fysikken og taktikken. En teknisk god spiller må ikke tilsidesættes af en fysisk spiller. Derfor har den individuelle træning størst betydning.

Forskellige sociale arrangementer i afdelingen der er med til at fremme klublivet og fastholde spillernes interesse for fodbolden og Freja er i denne periode vigtig, da de ”nye” teenager opdager, at der er mere i verden end fodbold.

 

U16/U17: Udviklingsperioden:

 

Konkurrencetræning:

På dette trin samles afdelingen i 2 årgange U16 og U17.

På dette udviklingstrin bliver evne til at tackle kravene i kamp vigtige.

Spillerne skal i denne periode skærpes på alle områder. Der lægges stor vægt på at forbedre både kvaliteter og mangler ved spillerne. Der arbejdes i stigende grad under stort, hvilket betyder, at det bliver vanskeligt at skelne mellem teknisk, taktisk og fysisk træning.

Desuden skal kendskabet til det holdtaktiske udbygges. Her tænkes på samarbejdet som et hold ud fra egne forudsætninger og varierende taktiske elementer over for forskellige modstandere. Løbe- og opspilsmønstre, placering på banen når VI forsvarer og standardsituationer er også vigtige fokusområder i denne periode. Det er desuden vigtigt, at spillerne lærer at besidde bolden, når det er hensigtsmæssigt. Det gøres ved at spille mange forskellige småspil, så spillerne sættes overfor et valg, og lærer at træffe de rigtige beslutninger.

På grund af spillernes intellektuelle og modenhedsmæssige baggrund er der mulighed for at arbejde men det mentale på det individuelle og kollektive plan. Det mentale fylder meget på dette udviklingstrin. Her kan arbejde, kæreste, uddannelse, alkohol og rygning have stor betydning for spillernes psykiske og fysiske ydeevne.

Træner/holdleder på dette trin bør interessere sig for spillernes baggrund og fritid, således at man får en åben snak omkring ovenstående områder, der fylder meget i spillernes hverdag.

 

Teknik:

 • Specialtræning for de forskellige pladser på holdet især under stort pres.
 • Vedligeholdelse af de tekniske elementer.

 

Taktik:

Forsvarsprincipper: (DE har bolden)

 • Samarbejde mellem kæderne
 • Videreføre zone/blokforsvar
 • Pres – støtte – sikring
 • Standardsituationer

Angrebsprincipper: (VI har bolden)

 • Arbejde videre med grundspil
 • Bandespil
 • Bandespil på 3. mand
 • Overlap
 • Boldovertagelse
 • Krydsløb
 • Modløb
 • Temposkift
 • Skabe frie områder
 • Op-ned-op & op-ned-ud
 • Standardsituationer

 

Fysik:

 • Samme elementer som i U15 (større intensitet)

 

Andet:

 • Livsførelse.
 • Spillersamtaler.
 • Spillermøder.
 • Anførerjobbet.
 • Udvidelse af taktisk oplæg både individuelt og holdmæssigt.

 

Konklusion

Den store forskel på U13/U15 og U17 er, at i indlærings- og tilvænningsperioden skal alle spillere træne de forskellige elementer, hvor de i udviklingsperioden skal specialtræne de forskellige positioner.

OBS på at spillernes livsførelse kan have stor betydning for deres indsats i forbindelse med træning og kamp.

Specialtræning af de enkelte positioner har høj prioritet.

 

U18: Udviklingsperioden:

 

Konkurrencetræning

Samme indhold som i U17.

 

I de to første år er pigerne U17 spillere, mens de det 3. år modsvarer 1. års U19 spillere. Derfor skal træningen og udviklingen først og fremmest indeholde samme elementer som i U17.

Dog er det vigtigt, at trænerne er opmærksomme på, at de kan have spillere i årgangen, der skal rykkes op som senior efter U18-perioden, hvorfor trænerne er bevidste om og indforstået med de gældende retningslinier, krav og udviklingsområder, der er i U19.

 

U19: Udviklingsperioden:

 

På dette trin spiller U19 og U18 sammen.

Overgang fra konkurrencetræning til træne for at vinde

Udover udviklingen skal evnen til at vinde kampe prioriteres højt. I denne periode skal spillerne lære at tackle de krav, der stilles i seniorfodbold, så de er forberedte på, at det gælder om at vinde.

Der arbejdes videre med de emner, der er blevet introduceret i U17-afdelingen. I U19-afdelingen skal der arbejdes med større intensitet i øvelserne i forhold til det færdige spil. Der arbejdes videre med at videreudvikle spillerens individuelle styrker. Der arbejdes med at vedligeholde de tekniske færdigheder gennem formel træning.

Da det i seniorafdelingen lægges stor vægt på parathed og koncentration, bør der i U19 arbejdes med disse fokusområder, så de nyoprykkede spillere har en fornemmelse af, hvad der kræves og forventes af seniorspillere.

For at sikre optimal forberedelse og opladning til træning bør spillerne møde op i god tid, så de er klar til at træne fra træningens start.

Da U19-perioden er den periode, hvor grunduddannelsen som fodboldspiller bliver afsluttet, skulle spillerne gerne være bevidste om de krav, der stilles, når de rykker op i seniorafdelingen.

 

Indhold: Samme som i U17.

 

Overgang fra ungdom til senior:

 

På baggrund af Den Blå Tråds indhold skulle der gerne være en rød tråd gennem udviklingen fra U5 til U19.

U19 og U18-trænerne og klubbens seniortrænere skal sammen med ungdomsformanden og herreseniorformand og kvindeseniorformand sørge for, at overgangen går så hensigtsmæssigt som muligt. Blandt andet ved at lade U19 og U18-spillere træne med seniorerne i løbet af sæsonen samt at de bedste spillere træner med A-truppen og evt. lader dem spille trænings- og pokalkampe for 1. holdet.

I særlige tilfælde kan en ungdomsspiller rykkes op på klubbens 1. hold for at spille turneringskampe. Beslutningen skal træffes af ungdomsformanden og bestyrelsen. Desuden skal spilleren og forældrene være indforstået med det, ligesom der skal være flertal i bestyrelsen.

 

OBS. Kun 2. års U19 og 3. års U18 spillere kan rykke op og spille sekunda som senior i foråret, forudsat at U19 og U18`s turnering er slut.

 

Konklusion:

 

Målet for perioden er at skabe så mange veluddannede spillere til seniorafdelingen som muligt. Derfor er overgangen fra ungdom til senior væsentlig. Vi ønsker, at vi kan blive selvproducerende til vores seniorafdeling, da ungdomsspillerne er blevet skolet i de fodboldmæssige færdigheder, hvilket vil give et kæmpe løft til klubben. Desuden er målet, at vi skal videreføre klubkulturen over i seniorafdelingen, så Aalborg Freja altid vil eksistere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luk