Menu

"Den blå tråd" i børneafdelingen.

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

 

Alder – afdeling

(skoleåret

fra august til juni)               Fodbold        Træning og opdeling          Kamp og opdeling              Værdier

4/5/6 år       U6                    3-mands

Ingen niveaudeling             Fællestræning                     Efter børnehave og relationer                   Vi vil ha’ det sjovt

6/7 år          U7                    3-mands

Ingen niveaudeling             Fællestræning

Drenge og pigeopdeling     Efter børnehave, skole og relationer        Vi vil ha’ det sjovt

Vi vil lære noget

7/8 år          U8                    5-mands

Ingen niveaudeling

 1. A) Individuel træning = fællestræning
 2. B) Samspils- og kampøvelser:

    Opdeling I

    Stor motivation = Blå gruppe

    Mindre motivation = Hvid gruppe

                      Efter prioriteringen

1) skole 

2) gruppe       Vi vil ha’ det sjovt

Vi vil lære noget

Vi er gode holdspillere og spiller fair play.

8/9 år          U9                    5-mands

Ingen niveaudeling

 1. A) Individuel træning = fællestræning
 2. B) Samspils- og kampøvelser:

    Opdeling I

    Stor motivation = Blå gruppe

    Mindre motivation = Hvid gruppe

                      Efter prioriteringen

1) Gruppe 

2) skole         Vi vil ha’ det sjovt

Vi vil lære noget

Vi er gode holdspillere og spiller fair play.

Vi kæmper

9/10 år       U10

 

               Piger                    7-mands

a-b-c

5-mands

a-b                 Niveaudeling efter udvikling, talent og motivation       Efter niveau

 1. hold, 2. hold, etc.

                      Vi vil ha’ det sjovt

Vi vil lære noget

Vi er gode holdspillere og spiller fair play.

Vi kæmper

Vi vil vinde

10/11 år    U11                    7-mands

a-b-c              Niveaudeling efter udvikling og talent    Efter niveau

 1. hold, 2. hold, etc.

                     

Sammen som U10

11/12 år    U12

 

          Piger    7-mands

a-b1-b2-c

a-b-c              Niveaudeling efter udvikling og talent    Efter niveau

 1. hold, 2. hold, etc.

Sammen som U10

Beskrivelser via link fra hovedskabelon

 

 

 

 

Alder – afdeling:

 

En afdeling består fortrinsvis af en bestemt årgang (f. eks. årgang 2010). Dvs. at spillerne er født i år 2010.

Dog gives der stor mulighed for, at en spiller kan træne og spille kamp med sine børnehave- eller klassekammerater. Uanset om han er født en årgang før eller efter. Det er vigtigt, at forældrene, specielt i opstarten, er bevidst om den mulighed.

 

Hvis en årgang har en spiller, som er et år ældre (født en årgang før), så begynder det først at få konsekvenser, når spillerne kommer op i ungdomsafdelingen, hvor holdene kan rykke op og ned i turneringerne. Det er et vigtigt element at tage med i sine overvejelser. På et tidspunkt skal spillere skifte til sin reelle årgang, specielt hvis han/hun spiller på 1. holdet.

 

Opstarten af en ny årgang foregår til standerhejsningen ultimo marts. Her starter de yngste spillere U6 (= under 6 år) med at komme i Freja. Om spillere på 4 år også kan starte op til standerhejsningen, er op til forældrene at vurdere. De ved bedst om deres barn jævnbyrdigt, kan være med i legen med børn, som er 1 år ældre.

 

Fodbold:

 

Fodbold i børneafdelingen rummer hele 3 forskellige mål – og banestørrelser. Ved at trykke på hyperlinket ved de forskellige typer, kommer man ind på DBU Jyllands beskrivelser af banestørrelse, kampregler og øvelser. DBU Jyllands hjemmeside er et meget nyttigt redskab for børneafdelingen.

 

Ingen niveaudeling betyder at turneringen ikke figurerer med 1. holds- eller 2. holdsturnering. Man forsøger at stille lige gode hold fra klubbens side.

 

Opdeling til træning og kampe

Ved niveaudeling skal forstås på den måde, at hvornår der erfaringsmæssigt bliver behov for opdeling af spillerne i køn, motivation/koncentration og talent. Det er vigtigt at forstå, at en opdeling ikke er social karakter (alle sociale arrangementer skal indbefatte alle i årgangen). Opdelingen er udelukkende for at skabe jævnbyrdighed i træningen og kampene for den enkelte spiller.

 

3–mands fodbold:

 

Blandet niveau betyder, at alle spillere er lige stillet. Man leger og hygger sig sammen. Der bliver ikke fokuseret på køn og talent.

 

En opdeling i køn (piger og drenge) kan foregår på to måder:

 

1)                   Ved fremmøde af mange pige til standerhejsningen kan det være hensigtsmæssigt at dele årgangen op i køn efter sommerferien, hvis årgangen kan mobilisere de fornødne trænere- og administratorressourcer.

2)                   Drenge og piger i den nye årgang kan fint spille og træne sammen det første års tid indtil næste standerhejsning (ultimo marts).

 

Pigernes organisering er anderledes end drengene. Som regel sætter man to årgange sammen, modsat drengen, som er sammensat af én årgang. I tilfældet af mange pigespillere kan det blive nødvendigt at organisere dem i en årgang.

 

Til kampe kan skal man forsøge at skabe lige gode hold. Her kan piger og drenge sagtens spille på samme hold. Sammensæt holdene efter hvem som kender hinanden fra børnehaven, vejen, etc.

 

5-mands fodbold:

 

Individuel træning betyder grundlæggende, at den enkelte spiller har sin egen bold og træner sine egne færdigheder ud fra det udviklingstrin, han/hun er på. Spilleren indgår ikke i et samspil med andre spillere. Et eksempel kunne være teknisk træning som f.eks. skudtræning.

 

Ved samspils- og kampøvelser indgår der flere spillere. Udførelsen er afhængig af spillernes færdigheder og ikke mindst koncentrationsevne og motivation. Det er meget hensigtsmæssigt at sammensætte spillerne efter indstilling, hvis man ønsker, at alle får noget ud af øvelsen.

 

I Aalborg Freja har vi gode erfaringer med at opdele spillerne i Blå og Hvid gruppe til træningen.

Fællesgrundlaget for opdelingen er at skabe jævnbyrdighed, gode udviklingsplatforme og rummelighed.

 

Blå gruppe:

 

Her finder vi de rigtige fodbolddrenge/-piger. De vil spille fodbold hele tiden. De er koncentreret og motiveret til at spille fodbold.

 

Hvid gruppe:

I denne gruppe finder vi spillere, som er mindre fokuseret på fodbold. Nogle af spillerne kan være rigtig gode fodboldspillere, men de mister let koncentrationen. I hvid gruppe får spillerne lov til at miste koncentrationen omkring fodbolden. Her er der plads til at ”kigge efter firkløvere”, pjatte, hyggesnakke og fjolle lidt. Det er ok. 

 

Opdelingen af spillere til træningen i de to grupper er ikke statisk, og kan hele tiden ændre sig begge veje.

Træningen kan være en kombination af individuel træning og opdelt træning (blå og hvid).

Opvarmningen burde gøres i fællesskab.

 

Fælles målmandstræning skal påbegyndes for dem, som viser interesse for det.

 

Opdelingen i hold til kampe bør kunne ændres til en ny sæson – hvert ½ år. Opdelingen foregår indenfor blå og hvid gruppe efter kammeratskab og trænere. Dvs. at holdsammensætningen kan være Blå 1, Blå 2, Hvid 1 og Hvid 2. Opdelingen i hold bør tages med og konfirmeres på forældremødet før sæsonstart (forår og efterår).

 

8–mands fodbold:

 

På dette fodboldtrin deltager spillerne for første gang i niveaudelt turnering. DBU Jylland har valgt at drenge og piger (5 - mands fodbold) skal niveauopdeles i kampe. Det nødvendiggør også en skarpere opdeling til træning og kamp.

Overgangen til det mere konkurrencebetonet kan være svær, men burde ikke skabe et opbrud i kammeratskaber. Det er vigtigt, at overgangen til 1. hold, 2. hold osv. bliver gjort på en ordentlig måde, så alle spillere stadig føler sig som en del af et fællesskab. En spiller på 4. holdet skal behandles lige så godt som bedste spiller på 1. holdet. Der skal stadigvæk skabes rum og tid, hvor alle spillere kan træne sammen.

 

Værdier:

 

1)                   Vi vil have det sjovt:

Det første år er mere leg end fodbold. Det skal være sjovt for alle. Det er vigtigt, at alle bidrager med at skabe en god atmosfære, hvor grinet skal frem.

Gode og sjove motoriske lege med bold er meget vigtigt det første år. Forsøg at inddrage alle forældre i træningen/legen. Forældre kan være kegler, krokodiller, bander, trolde, etc.  Desto flere med desto sjovere.

Det er vigtigt at få etableret en stemning, hvor man hepper på alle og kun fremhæver det positive. Trænere, forældre og spillere skal alle inddrages i processen med at skabe et godt og trygt indlæringsmiljø.

 

2)                   Vi vil lære noget:

Fra 6 års alderen er det vigtigt, at spillerne begynder at lære nogle grundlæggende ting i fodbold. Det er vigtigt, at der indbygges repetitioner / gentagelser i øvelserne, så de f.eks. lærer at sparke et lodret vristspark korrekt.

Det er essentielt, at øvelserne skal være alderssvarende og trænerne har tålmodighed i indlæringen.

Link til øvelser for forskellige aldersgrupper:

Den Blå Tråd                                            www.aalborgfreja.dk

Aldersrelateret træning       www.dbu.dk eller www.jbu.dk

Træningsguiden                                        www.dgi.dk

 

3)                   Vi vil være gode holdspillere og spille fair play:

I 7–8 års alderen begynder man at spille kampe og træne på 5-mands mål. Nu begynder det at ligne fodbold med målmand, forsvarere og angribere.

Overgangen kan være svær, da det kræver, at spillerne skal begynde at orientere sig mod medspillerne. Enmandspræstationer bliver nu suppleret med samspilsøvelserne. Spørgsmål som placering på banen og mine medspillere bliver taget op.

I denne aldersgruppe begynder de voksne også at tage fat på ”omgangstonen” og de sociale spilleregler. Det er yderst vigtigt, at der ikke opstår mobning og et dårligt indlæringsmiljø pga. manglende grænsesætning fra de voksne. Alle forældre bidrager til at spillere og voksne behandler hinanden ordentligt. 

I kamp og træning skal der spilles fair play uden hensynsløse tacklinger og dårlig opførsel.

 

4)                   Vi kæmper:

I 9–10 års alderen begynder træningen og turneringen at blive niveauopdelt i forsøget på at skabe jævnbyrdighed. Modstanderen bliver skrappere, og det kræver, at spillerne får mobiliseret alle kræfter for at vinde. Trænerens evner til at motivere spillere til at gøres deres bedste skal styrkes. Kurser tilbydes til at fremme de gode motivationsevner blandt de voksne.

Kampråb og slagsange kan være med til at styrke holdånden, så alle giver den en ekstra skalle i kampen og til træningen.

Det er ok at tabe til et hold, der er bedre, hvis man har kæmpet for sagen.

 

5)                   Vi vil vinde:

Alle på holdet på alle niveauer går på banen for at vinde. En kamp er ikke noget der bare skal overstås. Det er vigtigt at der, uanset spillernes evner, får styrket koncentrationen omkring træningen og kampen. At vinde en kamp er for alle det bedste og udgangspunktet for en kamp, men det skal ikke forstås på den måde at indpodningen af en vindermentalitet medfører utryghed og angst for at tabe for den enkelte spiller. De voksne skal med al tydelighed bygge spillerne op, ikke nedbryde dem med uhensigtsmæssige krav og opstilling af urealistiske mål.

Det er vigtigt, at man tilmelder sit hold en turnering på et niveau, som passer til deres evner.

 

 

U5 – U11: Tilvænningsperioden:

 

FUN-damentals

Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling.

Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal være sjov og at det primære skal være at udvikle de basale fundamentale færdigheder.

 

 

U5 – U6: Poder:

 

For barnet og de fleste forældre er omgivelserne med baner og klubhus uvante. Derfor skal der de første par år skabes tryghed, så der bliver skabt et gunstigt indlæringsmiljø med afpassede lege samt et passende tempo i indlæringen.

Børnenes fysiske (motoriske) færdigheder bliver udviklet i legen med fodbolden.

 

Fodboldfilosofi

 • Alle børn skal have en bold til træning
 • Meget fokus på legen og mindre på fodboldspillet
 • Det skal være sjovt
 • Der er plads til alle
 • Udgangspunktet for træningen er kurset: ”Fodbold som Leg”

 

Indhold

Basisteknisk træning:

 • Fodboldkoordination
 • Lodret vristspark
 • Løb med bolden
 • Modtagelse

 

Taktisk træning:

Der er ikke noget specifikt taktisk fokus i denne aldersgruppe. Børn kan i denne alder ikke tænke abstrakt, hvorfor specifik taktisk træning vil være næsten umulig for dem at lære.

Man bør ikke bruge mere tid på taktisk træning end den, der måtte forekomme, når børnene spiller småspil. Gennem småspil – 1v1, 2v2, 3v3 og 4v4 – vil børnene få en fornemmelse af, hvad taktik er uden at træneren stopper og forklarer taktiske situationer.

 

Fysisk træning:

 • Skal kun foregå gennem leg og bevægelse
 • Koordination og motorik
 • Løbeskoling

 

Mental træning:

 

 • Indre motivation
 • Glæde
 • Trivsel
 • Kompetencer

 

Andet:

 • Prøve forskellige pladser
 • Bruge begge ben
 • Masser af gentagelser

 

Udfordringer:

 • At få den voksne til at fokusere på holdet/årgangen/klubben og ikke kun på sit eget barn.
 • Opdeling af hold kan volde problemer. Skal man dele dem op efter kunnen, kammerater eller børnehave?
 • Skal man dele spillerne op til træningen, hvis tilslutningen af børn bliver over en vist antal? I givet fald hvordan deler man så trænerne og lederne (forældrene) op?
 • Hvordan tager man imod nye spillere (og forældre) i ens årgang?
 • Hvordan skal omgangstonen og adfærden være?
 • Hvordan håndterer man mobning eller anden uacceptabel adfærd?

 

Konklusion:

 

Det vigtigste på dette alderstrin er, at det skal være sjovt, og at det skal foregå gennem leg. Basistræningen trænes bedst gennem leg og spil, hvor børnene vil opleve mange udfordringer med færdighederne. I basisteknik skal færdighederne ikke trænes enkeltstående og isoleret, men som en helhed gennem leg og småspil.

Fokus på leg og bevægelse samt trivsel.

 

U7 – U8: Mikro:

 

Aalborg Freja med klubhus og baner er nu formodentlig velkendt for både forældre og barn. Sociale og fodboldmæssige færdigheder skal nu gå hånd i hånd. Såvel de fodboldmæssige som de sociale spilleregler skal begynde at være fastlagt. Sprogbrug, samværsformer og indsats mod mobning er blot nogle af de emner, som skal være fastlagt og videreformidlet til alle forældre og spillere.

 

Fodboldfilosofi og den sociale adfærd:

 • Alle børn skal have en bold til træning
 • Der skal være ligevægt af leg og fodbold
 • Det skal være sjovt
 • Der er plads til alle
 • Jævnbyrdighed i kampe tilstræbes
 • For U7-U8 (mikro) er udgangspunktet kurset: ”Fra leg til fodbold”

 

Teknisk træning:

 • Fodboldkoordination
 • Lodret vristspark
 • Driblinger
 • Fodsålstæmning

 

Taktisk træning:

 • Samme indhold som i U5-U6.

 

Fysisk træning:

 • Samme indhold som i U5-U6.

 

Mental træning:

 • Samme indhold som i U5-U6.

 

Andet:

 • Samme indhold som i U5-U6.

 

Udfordringer:

 • At få den voksne til at fokusere på holdet/årgangen/klubben og ikke kun på sit eget barn.
 • Skal man dele spillerne op til træningen, hvis tilslutningen af børn bliver over et vist antal?
 • Hvordan opdeler man så trænerne og lederne (forældrene) i afdelingen?
 • Hvordan tager man imod nye spillere (og forældre) i ens årgang?
 • Hvordan skal omgangstonen og adfærden være?
 • Hvordan håndterer man mobning eller anden uacceptabel adfærd?

 

Konklusion:

I forhold til U5-U6 er der ikke den store forskel. Det er stort set de samme temaer, børnene skal lære.

Stadig stor fokus på leg og trivsel.

 

U9-U11: Miniput:

 

Sociale og fodboldmæssige færdigheder skal nu gå hånd i hånd. Såvel de fodboldmæssige som de sociale spilleregler skal begynde at være fastlagt. Sprogbrug, samværsformer og indsats mod mobning er blot nogle af de emner, som skal være fastlagt og videreformidlet til alle forældre og spillere.

 

Fodboldfilosofi og den sociale adfærd:

 • Alle børn skal have en bold til træning
 • Det skal være sjovt
 • Der er plads til alle
 • Jævnbyrdighed i kampe og træning tilstræbes

 

Teknisk træning:

 • 1. berøring
 • Vendinger
 • Driblinger
 • Finter
 • Hovedstød
 • Sparkeformer (indersidespark & halvliggende vristspark & yderside)

 

Taktisk træning:

 • Småspil: 1v1 – 7v7
 • Over- og undertalssituationer

Spilleren med bold:

 • Beskytte bolden
 • Aflevere bolden
 • Afslutte

Spilleren uden bold:

 • Søge frie områder
 • Ud af afleveringsskyggen
 • Gør banen stor

 

Fysisk træning:

 • Begyndende fysisk træning
 • Løbeskoling
 • Hurtighedstræning
 • Hurtige fødder

 

Mental træning:

 • Indre motivation
 • Målsætning
 • Parathed
 • Fokus

 

Andet:

 • Blive mere bevidste om holdspillet
 • Motivere til selvtræning
 • Prøve forskellige pladser
 • Bruge begge ben

 

Udfordringer:

 • At få den voksne til at fokusere på holdet/årgangen/klubben og ikke kun på sit eget barn.
 • Skal man dele spillerne op til træningen, hvis tilslutningen af børn bliver over et vist antal?
 • Hvordan opdeler man så trænerne og lederne (forældrene) i afdelingen?
 • Hvordan tager man imod nye spillere (og forældre) i ens årgang?
 • Hvordan skal omgangstonen og adfærden være?
 • Hvordan håndterer man mobning eller anden uacceptabel adfærd?

 

 

Konklusion:

 

Fokuspunktet i denne aldersgruppe er positiv oplevelse med at spille fodbold. Spillet skal foregå på spillernes præmisser, hvilket indebærer, at man må lade børnene få frikvarter, hvor de kan sidde i græsset og slappe af, skyde på mål eller lege.

Børnene skal i denne periode have mange boldberøringer, hvilket vil sige små områder, små grupper, tilvænningsøvelser, der er tilpasset spillernes modenhed samt fodboldlignende øvelser.

Fra de bliver 9 år kan børnene begynde at tænke abstrakt, hvorfor man så småt kan begynde at køre teknisk træning.

 

 

Luk